Intervencions en l'Espai Públic Barcelona/ Àrea de gossos a Via Favència. Noubarris.


 / Carrer Legalitat. Barri de Gràcia. / Àrea de jocs infantils a la Plaça Lesseps. Barri de Gràcia
/ Carrer Oristà. Barri de Vallbona. Nou Barris.